www.polski.info - Польська мова. Матеріали до вивчення.
Граматика

Зворотні дієслова і часточка się

Зворотні дієслова (czasowniki zwrotne) в українській мові закінчуються на – ся/- сь (сміятися, вмиватися), а в польській будуються за допомогою дієслова й  займенника się , який  не змінюється за особами та пишеться окремо від дієслова.

Підтримати проект

śmiać się
(ja) śmieję się  (my) śmiejemy się
(ty) śmiejesz się  (wy) śmiejecie się
(on, ona, ono) śmieje się  (oni, one) śmieją się

 У більшості випадків зворотні дієслова збігаються з українськими відповідниками: Spóźniać się – спізнюватися. Bać się – боятися.
Але таке трапляється не завжди.

Порівняйте:

Wracać – повертатися.
Zostać – залишитися.
Pozostawać – залишатися.
Walczyć – боротися.
Korzystać – користуватися.
Patrzeć – дивитися.
Dotrzeć – дістатися (дійти).
Przepraszać – вибачатися.
Ćwiczyć – тренуватися.
Studiować – навчатися (у виші).
Dotyczyć – стосуватися.
Cieszyć się – радіти (тішитися).
Podnosić się – вставати.
Pytać się – запитувати.
Śpieszyć się/spieszyć się – поспішати.
Nudzić się – нудьгувати.
Zastanawiać się – обмірковувати (зважувати).
Położyć się – лягти.

 

Місце się в реченні
Займенник się може стояти як перед дієсловом, так і після нього. Чіткого правила щодо цього немає. Мовознавці радять уживати się перед дієсловом. Проте якщо ви поставите się після дієслова, це не буде помилкою.

Наприклад:
Nasze dzieci ciągle się kłócą. – Наші діти постійно сваряться.
Jarek nigdy się nie denerwuje. – Ярек ніколи не нервується.
A może spotkamy się dzisiaj wieczorem? – А може, зустрінемося сьогодні ввечері?
Koncert zaczyna się już za godzinę. – Концерт починається вже за годину.
Увага! Слід пам’ятати, що часточка się не може стояти на початку речення (виняток становлять лексикалізовані сполучення слів типу się dzieje, się robi, się wie):

Podoba mi się to = To mi się podoba, але аж ніяк не Sie mi to podoba.

Не прийнято ставити się й у кінці речення. Звісно, крім тих випадків, коли речення складаються лише з дієслова і цього заменника, наприклад: оbudź się, zgadzam się, trzymaj się, nie denerwuj się.
Якщо в реченні є кілька зворотних дієслів, то się , як правило, вживається один раз: Rozbierz się i połóż (się) do łóżka.

Отже, як навчитися ставити часточку się у відповідному місці? Мабуть, у цьому випадку, єдино правильна відповідь – читати побільше польською мовою хороших текстів, слухати аудіокниги – і… запам’ятовувати!Oksana Dubovyk

 

Administrator of www.jpolski.info