www.polski.info - Польська мова. Матеріали до вивчення.
Добірки,  Словники PL-UA UA-PL

Польсько-українські словники. PDF (частина II)

Ми продовжуємо ділитися з вами корисними посиланнями на перекладні польсько-українські/українсько-польські словники, які можна знайти в мережі Інтернет у форматі PDF. Першу частину добірки шукайте ТУТ: Польсько – українські словники онлайн (І частина)
Сподіваємося, ця інформація стане в нагоді українцям у Польщі, особливо учням та студентам, перекладачам, а також тим, хто робить перші кроки у вивченні польської мови.

Підтримати проект

Українсько-польський та польсько-український словник для закладів загальної середньої освіти з навчанням польською мовою (Уклад.: О. C. Бобкова, Н. І. Богомолова, О. В. Гісем та ін.). PDF
Пропонований словник є термінологічним перекладним польсько-українським – українсько-польським. Він містить понад 7 000 найбільш поширених понять з історії, географії, математики, фізики, біології, хімії, інформатики, філології та правознавства. У словнику подані однослівні терміни, а також терміни-словосполучення (наукові поняття). На нашу думку, видання буде корисним насамперед для учнів та майбутніх студентів, які планують навчатися в Польщі.
Прим. Половина словника подана “догори дриґом”, але цьому можна зарадити, натиснувши вгорі стрілочку «обернути за годинниковою стрілкою».

Українсько-польський словник міжмовних омонімів і паронімів (авт. Кононенко I, Співак O). PDF
У кожній мові можна знайти певні «пастки». До таких пасток можна віднести міжмовні омоніми, так звані «фальшиві друзі перекладача», тобто вислови, які звучать однаково або дуже подібно в обох мовах, проте мають зовсім різні значення. Вони можуть викликати непорозуміння і навіть поставити в незручне становище. Один із прикладів – українське слово «спілкуватися», котре зовсім не означає того, що співзвучне польське «spółkować się» (статевий акт – пер.). Щоб уникнути такого типу «конфузів», варто мати в себе «Українсько-польський словник міжмовних омонімів і паронімів» і заглядати туди час від часу 

Українсько-польський словник еквівалентів слова (авт. Лучик А., Антонова О., Дубровська І). PDF
У цьому словнику представлено особливий тип мовних одиниць, що займає проміжне місце між фразеологізмами, словосполученнями й лексемами в системі української мови, та їхній переклад польською мовою. Еквіваленти слова становлять одну з найпоширеніших категорій стійких сполучень в українській і польській мовах. Проте саме ці елементи зазвичай не представлені як в одномовних, так і у перекладних словниках. Словник розрахований на студентів-славістів, викладачів слов’янських мов, наукових працівників, перекладачів, журналістів, фахівців у галузі комп’ютерного перекладу та всіх, хто цікавиться проблемами української і польської мов.

Російсько-польсько-український cловник-довідник ділової лексики. PDF
Цей невеличкий словник містить усього 650 слів, які вживаються переважно у сфері ділового спілкування. Це слова економічного, фінансового, банківського, юридичного, дипломатичного, інформаційного лексиконів, серед яких є широковживана лексика, а також слова, які ввійшли в мову сучасної ділової людини у зв’язку з ринковими реаліями сьогодення (акція, біржа, брокер, валюта, дилер, котировка та ін.) Автори словника не мали за мету охопити всю ділову лексику. Відібрано найбільш вживані в усній мові ділової людини та в письмових ділових документах слова.

А якими словниками користуєтеся ви?

Авторка добірки – Оксана Дубовик

Administrator of www.jpolski.info