www.polski.info - Польська мова. Матеріали до вивчення. Яке слово обрати: liczba чи ilość?
Граматика

Яке слово обрати: liczba чи ilość?

Якийсь час тому в Польщі я стала свідком цікавої розмови між двома вчителями
(математиком і полоністкою), які «сперечалися» в учительській щодо правильності
вживання слів liczbа – ilość. Яке слово обрати: liczba чи ilość?

Подякувати за матеріал можна досить просто – КУПИТИ ВІРТУАЛЬНУ КАВУ-ПІДТРИМКУ ;), натиснувши на кнопку нижче:

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Річ у тім, що ці два слова дуже часто використовуються носіями польської мови як
синоніми, але не завжди правильно. До того ж, не всі мовознавці мають одностайну
думку з цього питання.
Якщо ми заглянемо в словник, то побачимо, що “liczba” в тому значенні, яке нас
цікавить, — це «поняття, за допомогою якого проводять лічбу; цифра», а “ilość” — це
«те, що можна виміряти або зважити; міра чогось» (Універсальний словник польської
мови, версія 1.0, PWN SA 2004).
Таким чином, ці поняття мають різне значення і не є синонімами.

Спробуємо розібратися!
Ilość (кількість) зазвичай відноситься до незлічуваної кількості чогось. Це слово
описує те, що важко порахувати, але можна оцінити або виміряти/зважити.
Наприклад: ilość cukru, ilość piasku, ilość wody, ilość oleju, ilość informacji, ilość
powietrza чи ilość czasu.
Liczba (число), у свою чергу відноситься до злічуваної кількості чогось, наприклад:
liczba uczniów, liczba ludzi, liczba pracowników, liczba książek, liczba rowerów, liczba
domów. Як бачимо, тут слово “liczba” описує те, що можна легко порахувати або
пронумерувати (додати цифру).

Наприклад, якщо ми говоримо про кількість цукру, необхідного для приготування
торта, ми будемо використовувати словосполучення “ilość cukru”, тому що це
незлічуване поняття. З іншого боку, якщо ми говоримо про кількість печива, яке було
випечено, ми будемо використовувати словосполучення «liczba ciastek», тому що
печиво можна порахувати.

Однак варто звернути увагу, що в розмовному мовленні (у повсякденному спілкуванні)
використовуються обидва слова, особливо коли мова йде про великі кількості або
описуваний нами об’єкт змінює свій стан. Тоді вибір між “ilością” і “liczbą” залежить від
контексту, у якому вони використовуються.

 

Підготувала Оксана Дубовик

Administrator of www.jpolski.info