www.polski.info - Польська мова. Матеріали до вивчення.
Лексика

Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Періодична система хімічних елементів.

На допомогу українським школярам у Польщі – “Періодична система хімічних елементів” польською та українською мовами.

Підтримати проектLiczba atomowa Атомний номер Symbol Символ Pierwiastek Хімічний елемент Liczba atomowa Атомна маса Symbol Символ Pierwiastek Хімічний елемент
1 H wodór водень 60 Nd neodym неодим
2 He hel гелій 61 Pm promet прометій
3 Li lit літій 62 Sm samar самарій
4 Be beryl берилій 63 Eu europ європій
5 B bor бор 64 Gd gadolin гадоліній
6 C węgiel вуглець 65 Tb terb тербій
7 N azot азот 66 Dy dysproz диспрозій
8 O tlen кисень 67 Ho holm гольмій
9 F fluor фтор 68 Er erb ербій
10 Ne neon неон 69 Tm tul тулій
11 Na sód натрій 70 Yb iterb ітербій
12 Mg magnez магній 71 Lu lutet лютецій
13 Al glin алюміній 72 Hf hafn гафній
14 Si krzem кремній 73 Ta tantal тантал
15 P fosfor фосфор 74 W wolfram вольфрам
16 S siarka сірка 75 Re ren реній
17 Cl chlor хлор 76 Os osm осмій
18 Ar argon аргон 77 Ir iryd іридій
19 K potas калій 78 Pt platyna платина
20 Ca wapń кальцій 79 Au złoto золото
21 Sc skand скандій 80 Hg rtęć ртуть
22 Ti tytan титан 81 Tl tal талій
23 V wanad ванадій 82 Pb ołów свинець
24 Cr chrom хром 83 Bi bizmut вісмут
25 Mn mangan марганець 84 Po polon полоній
26 Fe żelazo залізо 85 At astat астат
27 Co kobalt кобальт 86 Rn radon радон
28 Ni nikiel нікель 87 Fr frans францій
29 Cu miedź мідь 88 Ra rad радій
30 Zn cynk цинк 89 Ac aktyn актиній
31 Ga gal галій 90 Th tor торій
32 Ge german германій 91 Pa protaktyn протактиній
33 As arsen арсен 92 U uran уран
34 Se selen селен 93 Np neptun нептуній
35 Br brom бром 94 Pu pluton плутоній
36 Kr krypton криптон 95 Am ameryk америцій
37 Rb rubid рубідій 96 Cm kiur кюрій
38 Sr stront стронцій 97 Bk berkel берклій
39 Y itr ітрій 98 Cf kaliforn каліфорній
40 Zr cyrkon цирконій 99 Es einstein ейнштейній
41 Nb niob ніобій 100 Fm ferm фермій
42 Mo molibden молібден 101 Md mendelew менделєвій
43 Tc technet технецій 102 No nobel нобелій
44 Ru ruten рутеній 103 Lr lorens лоуренсій
45 Rh rod родій 104 Rf rutherford резерфордій
46 Pd pallad паладій 105 Db dubn дубній
47 Ag srebro срібло 106 Sg seaborg сіборгій
48 Cd kadm кадмій 107 Bh bohr борій
49 In ind індій 108 Hs has гасій
50 Sn cyna олово 109 Mt meitner майтнерій
51 Sb antymon стибій 110 Ds darmsztadt дармштадтій
52 Te tellur телур 111 Rg roentgen рентгеній
53 I jod йод 112 Cn kopernik коперницій
54 Xe ksenon ксенон 113 Nh nihon ніхоній
55 Cs cez цезій 114 Fl flerow флеровій
56 Ba bar барій 115 Mc moskow московій
57 La lantan лантан 116 Lv liwermor ліверморій
58 Ce cer церій 117 Ts tenes теннессин
59 Pr prazeodym празеодим 118 Og oganeson оганесон

 

   – LANTANOWCE / ЛАНТАНОЇДИ

 

   – AKTYNOWCE / АКТИНОЇДИ

 

Autorka: Oksana DubovykAdministrator of www.jpolski.info