www.polski.info - Польська мова. Матеріали до вивчення.
Граматика

Дещо про рід іменників польської мови

У польській мові, так само як і в українській, усі іменники поділяються на три граматичні роди: чоловічий (męski), жіночий (żeński) і середній (nijaki) (виняток – іменники т.зв. подвійного роду: sierota, kaleka, beksa, gaduła тощо). Належність до конкретного роду визначаємо за закінченням:

Підтримати проект

Іменники чоловічого роду закінчуються на:

– приголосний (твердий, м’який або стверділий): dom, rower, wróg, Polak, koń, pokój, liść, mąż, klucz, bagaż, król, żołnierz;

-o: tatusio, Stasio, dziadunio;

-a: patriota, poeta, sędzia, hrabia, kierowca, wojewoda;

-i, -y: Antoni, Jerzy, myśliwy.

Іменники жіночого роду закінчуються на:

-a (тверда, м’яка або стверділа основа): moneta, szafa, ręka, róża, ulica, cebula, praca, mamusia, encyklopedia;

-i (м’яка основа): pani, gospodyni, mistrzyni, bogini, sprzedawczyni;

– приголосний (м’який або стверділий): noc, kość, pieśń, kolej, wieś, dłoń, młodzież; brew.

Іменники середнього роду закінчуються на:

-o (тверда основа): winogrono, ucho, zło, krzesło, jabłko, zero, dziecko;

-e (м’яка або стверділа основа): pole, serce, zboże, zadanie, morze;

-ę (м’яка або стверділа основа): dziewczę, imię, cielę, kurczę, pisklę;

-um: terytorium, muzeum, seminarium, liceum, stypendium (крім album, kostium – ч.р.)

Прим. До стверділих (або історично м’яких) приголосних належать такі приголосні: sz, cz, rz, ż, dz, dż, c, l.

Увага! Попри близькість української та польської мов, досить часто граматичний рід іменника не збігається. Такі іменники (як правило, запозичені) звучать подібно в обох мовах. І, як наслідок, ми неправильно їх узгоджуємо з прикметниками, порядковими числівниками чи займенниками або припускаємося помилок при їх відмінюванні. Наприклад, кажемо srebrnа medal замість srebrny medal, poważnа problema замість poważny problem, liceum ogólnokształcący замість liceum ogólnokształcące і т.п. Тож ми вирішили дібрати для вас приклади іменників, у яких рід у польській та українській відрізняється, а також проілюстрували їх прикладами прикметників, щоб допомогти уникати помилок при їх уживанні.

Чоловічий  рід – у польській мові, а в українській – жіночий:

Жіночий рід – у польській мові, а в українській – чоловічий:

Oksana Dubovyk

Administrator of www.jpolski.info