www.polski.info - Польська мова. Матеріали до вивчення.
Граматика

Imiesłów przymiotnikowy bierny

Сьогодні звернемо увагу на творення і вживання пасивних дієприкметників польської мови.
Imiesłów przymiotnikowy bierny (пасивний дієприкметник) виражає ознаку предмета за дією, яка зумовлена дією іншого предмета над ним: napisany list – list, który ktoś napisał; pożyczone książki – książki, które ktoś pożyczył; rozbita szyba – szyba, którą ktoś rozbił.
Пасивні дієприкметники, на відміну від активних, можуть утворюватися від дієслів доконаного й недоконаного виду за допомогою суфіксів -n(y), -on(y), -t(y), у залежності від основи інфінітива.

Читайте також: Imiesłów przymiotnikowy czynnyЯкщо основа інфінітива закінчується на -a, -e, пасивний дієприкметник утворюємо від основи минулого часу 3-ї особи однини за допомогою суфікса – n(y):
сhcie-ć chciał chciany
okrzycze-ćokrzyczał okrzyczany
czyta-ć czytałczytany
zmaza-ćzmazałzmazany

Якщо основа інфінітива закінчується на -i, -y або приголосний (крім -r, ), то пасивний дієприкметник утворюємо від основи теперішнього часу 3-ї особи множини + -on(y):
naprawi-ć naprawiąnaprawiony
zmieni-ćzmienią zmieniony
suszy-ć susząsuszony
pożyczy-ćpożycząpożyczony
wieź-ćwiozą wieziony

Якщо основа інфінітива закінчується на -i, -y, -u, , які належать до кореня, а також на -ną, пасивний дієприкметник творимо від основи минулого часу 3-ї особи однини з додаванням суфікса -t(y):
bi-ć biłbity
kry-ć kryłkryty
ku-ć kułkuty
obją-ć objąłobjęty
ciągną-ć ciągnąłciągnięty

При утворенні деяких пасивних дієприкметників відбувається чергування голосних і приголосних звуків.
Наприклад:

prosić→proszony; mrozić→mrożony; umieścić→ umieszczony
widzieć→widziany; słyszeć →słyszany.
ciąć →cięty; zamkć→zamknięty.

Це цікаво! У давній польщизні існували форми пасивних дієприкметників на -m, проте вже перестали бути системним явищем у мові. Залишилися тільки деякі приклади, як-от: znikomy, ruchomy, widomy, rzekomy тощо.

Приклади вживання пасивних дієприкметників у контексті:
Przygotowany przez Jurka obiad nikomu nie smakował.
Świeżo umyta i napastowana podłoga aż lśniła.
Nakarmione niemowlę leżało cichutko w łóżeczku.
Okno zostało rozbite przez silny podmuch wiatru.
Artykuł o imiesłowach jest już prawie napisany.
Za pozostawione w poczekalni rzeczy nikt nie odpowiada.

Запам’ятайте!
В однині дієприкметники мають три роди (чоловічий, жіночий і середній), а в множині – тільки два (чоловічо-собовий і нечоловічо-особовий).

До вашої уваги зразок відмінювання imiesłówa przymiotnikowego biernego:

przypadekliczba pojedynczaliczba mnoga
 mos/mzwmrzżnmosnmos
mianownikkochanykochanakochanekochanikochane
dopelniaczkochanegokochanejkochanegokochanych
celownikkochanemukochanejkochanemukochanym
biernikkochanegokochanykochanąkochanekochanychkochane
narzędnikkochanymkochanąkochanymkochanymi
miejscownikkochanymkochanejkochanymkochanych
wołaczkochanykochanakochanekochanikochane

 

Autorka: Ksenia Złotnicka

Administrator of www.jpolski.info

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *