www.polski.info - Польська мова. Матеріали до вивчення.
Граматика

Spójnik. Сполучник (частина І)

Сполучники ми використовуємо чи не одразу, як починаємо говорити: “tata і mаmа”, “ … on, a nie ja”… Потреба застосовувати сполучники з’являється постійно. Більшість із них дуже подібна до наших слів, тому труднощів з їхнім розумінням і застосуванням не виникає, а от “книжний” варіант іноді змушує на початку звернутися до словника. А отже, варто про них знати більше.

Spójnik (сполучник) – незмінна службова частина мови. Сполучники поєднують слова в простому реченні або прості речення в складному: Dziewczęta і chłopcy grali na boisku w piłkę nożną. – Дівчата і хлопці грали на спортивному майданчику у футбол. Jedziesz czy zostajesz? – Ти їдеш чи залишаєшся? Chciałam kupić jabłka, ale ich nie było. – Хотіла купити яблук, але їх не було. Zdałem egzamin, а więc byłem wolny. – Склав іспит, а отже, був вільний.Увага! Сполучники можуть бути багатозначними та вступати в синонімічні відношення. Їх використання залежить від стилю тексту. Наприклад, книжковим сполучникам lub, lecz, iż, natomiast, oraz, ponieważ, zatem, bądź відповідають у поточному мовленні сполучники albo, ale, że, zaś, i, bo, więc, czy.

Слід також зауважити, що польська мова має т.зв. корелятивні сполучники. У літературній мові вони мають постійну структуру, яка жодним чином не може бути змінена:

– nie tylko…, lecz także… (вживання nie tylko…, ale i вважається помилковим);
– dlatego…, że… (помилковим є – dlatego…, bo/ponieważ );
– o ile…, o tyle… (помилковим є – o ile…, to);
– zarówno…, jak i… (помилковим є – zarówno…, i…, a także tak…, jak i…).

Пропонуємо вам ознайомитися з найбільш поширеними сполучниками польської мови.

A

a – а
(a) także – (а) також
a w szczególności – а особливо, зокрема
a zwłaszcza – а особливо, а передусім
aby – аби, щоб, для того щоб
aczkolwiek – хоча
albo – або
albowiem – бо, тому що
ale – але
ani – ані
– аж, поки
ażeby – аби, щоб

B

bądź – чи
bo – бо
bowiem – бо, тому що
by (byś) – аби, щоб
byle – тільки б (аби тільки), аби, щоб тільки

C

chociaż (choć) – хоч, хоча
czy – чи
czyli – тобто

D

dlatego – тому
dopóki – поки, допоки, до того часу як
dopóty – доти, до тих пір

G

gdy – коли, якщо
gdyby – якби
gdyż – бо, оскільки

I

i – і
im…tym – чим…тим
innymi słowy – інакше кажучи
– що

J

jak – як
jakby – наче
jednak – однак
jeśli – якщо
jeżeli – якщо

K

kiedy – коли

L

lecz – але
ledwie (ledwo) – ледве, як тільки
lub – або

M

(a) mianowicie – тобто, інакше кажучи, а саме
mimo to – незважаючи на

N

natomiast – натомість, зате, однак
ni – ні
niby – ніби
niczym – як, наче
niemniej jednak – тим не менш
nie tylko…lecz także – не тільки…але й
niż
– ніж

O

o ile – наскільки, такою мірою…, якою
oprócz tego – крім того
oraz – і, та (= і)

P

póki – поки, допоки, до того часу як
ponieważ – оскільки, бо, тому що 
póty – доти, до тих пір
poza tym – на додаток, крім того

S

skoro – якщо

T

toteż – так що, отже, значить.
to znaczy – тобто, значить
tudzież – (а) також, теж, і
tylko – тільки, лише

W

więc – отже, значить

Z

zamiast – замість
zanim (nim) – перед тим як, доки, раніше ніж
zarówno…jak – як…так
zaś – зате, проте, натомість, але, а
zatem – тому, отже, значить
że – що
żeby – щоб

Autorka: Oksana DubovykПро види сполучників читайте в нашому наступному матеріалі.

Administrator of www.jpolski.info