www.polski.info - Польська мова. Матеріали до вивчення.
Граматика

Podział spójników. Поділ сполучників (ІІ частина)

Як і обіцяли, продовжуємо тему ‘польських сполучників’. Сподіваємося, що цей матеріал стане в нагоді школярам, які нещодавно приїхали до Польщі і яким на початку важко зрозуміти деякі поняття іноземною мовою.
Прим. Загальну інформацію про сполучник читайте в попередньому матеріалі.

Сполучники і сполучні слова польської мови (подібно як і в українській мові) діляться на дві групи: spójniki współrzędne – сурядні сполучники та spójniki podrzędne – підрядні сполучники.
Прим. Усередині кожної групи розрізняємо також розряди сполучників. Класифікація сполучників у польській мові не завжди відповідає українській.Spójniki współrzędne (сурядні сполучники) з’єднують між собою однорідні члени речення в простому реченні або частини складносурядного речення. Наприклад: i, a, oraz, a także, ale, zaś, lub, bądź, albo, czy, zatem, więc, to jest, to znaczy, mianowicie, ani, ni тощо.

Сурядні сполучники польської мови поділяються на:
– łączne – єднальні: i, oraz, a, a takżе.
Kolega poszedł do kina i obejrzał świetny film. – Колега пішов до кінотеатру й подивився чудовий фільм. Czasem trzeba wybierać między pracą a rozrywką. – Іноді потрібно обирати між роботою й розвагою.
– rozłączne – розділові: albo, lub, czy, bądź.
Pojadę na wczasy lub pozostanę w domu. – Поїду на відпочинок (у відпустку) або залишуся вдома. Albo ucz się, albo szukaj pracy. – Або вчися, або шукай роботу.
– przeciwstawne – протиставні: ale, lecz, a, jednak, zaś, natomiast.
Dużo się uczyła, ale nie osiągnęła sukcesu na egzaminie.- Багато вчилася, але не склала успішно екзамен. Przeprosiłem siostrę, jednak nadal się do mnie nie odzywa. – Перепросив сестру, однак вона і далі до мене не озивається.
– wynikowe – висновку: więc, zatem, toteż, dlatego.
Nie ma samochodu, dlatego jeździ do pracy tramwajem. – У нього немає машини, тому він їздить на роботу трамваєм. Dotarłem do celu, zatem mogłem odpocząć. – Досягнув мети, отже, міг відпочити.
– wykluczające – виключення: ani, ni.
Nie mam ani sił, ani ochoty. – Не маю ані сил, ані бажання щось робити. Ni pies, ni wydra. – Ні риба ні м’ясо.
 – synonimiczneсинонімічні (wyjaśniające – пояснювальні): czyli, to jest, to znaczy, mianowicie, innymi słowy.
Bał się swojego cienia, czyli był wielkim tchórzem. – Боявся своєї тіні, тобто був великим боягузом. Odwiedziłem wszystkie państwa sąsiadujące z Polską, mianowicie Niemcy, Czechy, Słowację, Ukrainę, Białoruś, Litwę i Rosję. – Відвідав усі країні, які сусідять із Польщею, а сaме: Німеччину, Чехію, Словаччину, Україну, Білорусь, Литву й Росію.

Spójniki podrzędne (підрядні сполучники) поєднують головне та підрядне речення в складнопідрядному реченні. До найчастіше вживаних підрядних сполучників належать: że, iż, aby, żeby, jeśli, jeżeli, gdy, gdyby, choć, chociaż, gdyż, bo, bowiem, ponieważ, kiedy, mimo że.
Wiem, że nic nie wiem. – Знаю, що нічого не знаю.
Zanim słońce wzejdzie, rosa oczy wyje. – Поки сонце зійде, роса очі виїсть.
Wszyscy chcą, żeby już było ciepło. – Усі хочуть, щоб уже було тепло.
Nie mogłem do pana zadzwonić, ponieważ telefon mi się zepsuł. – Не міг до пана зателефонувати, оскільки в мене поламався телефон.
Pojedziemy do Malborka, jeżeli będzie pogodny dzień. – Поїдемо до Мальборка, якщо буде хороша погода.
Poszłam na spacer, choć padał deszcz. – Пішла на прогулянку, хоч падав дощ.
Kiedy jesteś tak mądry, radź sobie sam. – Коли (якщо) ти такий розумний, допоможи собі сам.

Кома при сполучниках
У складному реченні перед більшістю сполучників ставиться кома.
Зокрема, кому ставимо перед сурядними протиставними сполучниками, висновку та синонімічними. Перед підрядними сполучниками також, як правило, ставимо кому. Наприклад: Mój brat jest naukowcem, a ja zajmuję się sportem. Rzeczowniki w języku polskim mają deklinację, czyli odmieniają się przez przypadki . Dostał piątkę, mimo że popełnił błędy. Uczyła się całymi dniami, bo chciała mieć dobre stopnie.
Увага! Перед єднальними та розділовими сполучниками i, oraz, tudzież, ani, ni, lub, albo, bądż , czy, а (коли він виконує зіставну функцію) кома не ставиться (за винятком випадків, коли вони повторюються).
Наприклад: Byłam u babci i na zakupach. Na urodziny możesz mi kupić jakąś dobrą książkę lub coś z biżuterii. Na wywiadówkę powinni przyjść rodzice czy inni opiekunowie ucznia. Stół stoi między łóżkiem a krzesłem.
Але! Gdy miałem 6 lat, chciałem zostać i strażakiem, i policjantem, i górnikiem. Albo spędzę ten wieczór z rodziną, albo wybiorę się z przyjaciółmi do kina lub do dyskoteki. Zawsze ktoś bądź to pomagał jej, bądź jej siostrze.
Сполучник не відповідає на питання і не є членом речення.
Детальніше про те, коли і де ставиться кома, можна ознайомитися за лінком: polszczyzna.pl

 

Autorka: Oksana DubovykAdministrator of www.jpolski.info