www.polski.info - Польська мова. Матеріали до вивчення.
Граматика

Imiesłów przymiotnikowy bierny

Сьогодні звернемо увагу на творення і вживання пасивних дієприкметників польської мови.
Imiesłów przymiotnikowy bierny (пасивний дієприкметник) виражає ознаку предмета за дією, яка зумовлена дією іншого предмета над ним: napisany list – list, który ktoś napisał; pożyczone książki – książki, które ktoś pożyczył; rozbita szyba – szyba, którą ktoś rozbił.
Пасивні дієприкметники, на відміну від активних, можуть утворюватися від дієслів доконаного й недоконаного виду за допомогою суфіксів -n(y), -on(y), -t(y), у залежності від основи інфінітива.

Читайте також: Imiesłów przymiotnikowy czynnyЯкщо основа інфінітива закінчується на -a, -e, пасивний дієприкметник утворюємо від основи минулого часу 3-ї особи однини за допомогою суфікса – n(y):
сhcie-ć chciał chciany
okrzycze-ćokrzyczał okrzyczany
czyta-ć czytałczytany
zmaza-ćzmazałzmazany

Якщо основа інфінітива закінчується на -i, -y або приголосний (крім -r, ), то пасивний дієприкметник утворюємо від основи теперішнього часу 3-ї особи множини + -on(y):
naprawi-ć naprawiąnaprawiony
zmieni-ćzmienią zmieniony
suszy-ć susząsuszony
pożyczy-ćpożycząpożyczony
wieź-ćwiozą wieziony

Якщо основа інфінітива закінчується на -i, -y, -u, , які належать до кореня, а також на -ną, пасивний дієприкметник творимо від основи минулого часу 3-ї особи однини з додаванням суфікса -t(y):
bi-ć biłbity
kry-ć kryłkryty
ku-ć kułkuty
obją-ć objąłobjęty
ciągną-ć ciągnąłciągnięty

При утворенні деяких пасивних дієприкметників відбувається чергування голосних і приголосних звуків.
Наприклад:

prosić→proszony; mrozić→mrożony; umieścić→ umieszczony
widzieć→widziany; słyszeć →słyszany.
ciąć →cięty; zamkć→zamknięty.

Це цікаво! У давній польщизні існували форми пасивних дієприкметників на -m, проте вже перестали бути системним явищем у мові. Залишилися тільки деякі приклади, як-от: znikomy, ruchomy, widomy, rzekomy тощо.

Приклади вживання пасивних дієприкметників у контексті:
Przygotowany przez Jurka obiad nikomu nie smakował.
Świeżo umyta i napastowana podłoga aż lśniła.
Nakarmione niemowlę leżało cichutko w łóżeczku.
Okno zostało rozbite przez silny podmuch wiatru.
Artykuł o imiesłowach jest już prawie napisany.
Za pozostawione w poczekalni rzeczy nikt nie odpowiada.

Запам’ятайте!
В однині дієприкметники мають три роди (чоловічий, жіночий і середній), а в множині – тільки два (чоловічо-собовий і нечоловічо-особовий).

До вашої уваги зразок відмінювання imiesłówa przymiotnikowego biernego:

przypadek liczba pojedyncza liczba mnoga
  mos/mzw mrz ż n mos nmos
mianownik kochany kochana kochane kochani kochane
dopelniacz kochanego kochanej kochanego kochanych
celownik kochanemu kochanej kochanemu kochanym
biernik kochanego kochany kochaną kochane kochanych kochane
narzędnik kochanym kochaną kochanym kochanymi
miejscownik kochanym kochanej kochanym kochanych
wołacz kochany kochana kochane kochani kochane

 

Autorka: Ksenia Złotnicka

Administrator of www.jpolski.info

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *