www.polski.info - Польська мова. Матеріали до вивчення. Слова, пов’язані з освітою, школою (польсько-український словничок)
Лексика,  Словники PL-UA UA-PL,  Школа в Польщі

Слова, пов’язані з освітою, школою (польсько-український словничок)

Вже не за горами початок нового навчального року, а отже, багато дітей, які
планують навчатися в польських школах, та їхні батьки зіштовхнуться з великою
кількістю нових слів, пов’язаних із шкільним життям.

Подякувати за матеріал можна досить просто – КУПИТИ ВІРТУАЛЬНУ КАВУ-ПІДТРИМКУ ;), натиснувши на кнопку нижче:

Postaw mi kawę na buycoffee.to


Спеціально для вас ми уклали ось такий словничок необхідних понять, які на початку можуть трішки «спростити» життя в
шкільному середовищі. Окремо в групі «Język polski materiały» підготуємо кольорові
мінісловнички в більш зручному форматі.

Почнімо від СТРУКТУРИ польської системи освіти.
Żłobek – ясла.
Przedszkole – дошкільна освіта (дитячий садок).
Zerówka – нульовий клас („нулівка”).
Szkola podstawowa, podstawówka – початкова школа, базова школа.
Szkola państwowa; prywatna – державна школа; приватна.
Szkoła ogólnokształcąca – загальноосвітня школа.
Szkoła ponadpodstawowa (післяпочаткова школа) – старша школа (ліцеї, технікуми).
Liceum – ліцей.
Technikum – технікум .
Szkoła branżowa – галузева школа, професійна школа.
Uczelnia wyższa – заклад вищої освіти, ВНЗ.
Studia – навчання у виші.
Uniwersytet – університет.
Akademia – академія.
Instytut – інститут.

Przedmioty szkolne – шкільні предмети.
Język polski – польська мова.
Język angielski – англійська мова.
Język niemiecki – німецька мова.
Historia – історія.
Geografia – географія.
Biologia – біологія.
Przyroda (przyrodoznawstwo) – природознавство.
Chemia – хімія.
Fizyka – фізика.
Matematyka – математика.
Informatyka – інформатика.
Muzyka – музика.
Plastyka – образотворче мистецтво.
Wiedza o społeczeństwie (WoS) – суспільствознавство.
Wychowanie fizyczne (wf) – фізична культура
Edukacja dla bezpieczeństwa – безпека життєдіяльності.
Technika – технології (трудове навчання).
Podstawy przedsiębiorczości – основи підприємництва.
Etyka – етика.
Religia – релігія.

Historia powszechna – всесвітня історія.
Literatura zagraniczna – зарубіжна література.
Lekcja – урок.
Plan lekcji – розклад уроків.
Przerwa – перерва.

Oświata – освіта; освітній процес; піднесення рівня знань, культури в суспільстві.
Edukacja – освіта (процес засвоєння знань, навчання і виховання).
Wykształcenie – освіта; рівень, ступінь знань, здобутих у процесі навчання (н-д, вища
освіта).
Kursy – курси.
Nauka – наука, навчання.
Egzamin ósmoklasisty – екзамен „восьмикласника”.
Matura – випускні іспити (на атестат зрілості).
Lektor – лектор.
Wykładowca – викладач
Magister – магістр.
Profesor – професор.
Doktor habilitowany – доктор наук.
Licencjat, studia licencjackie – бакалаврат.
Studia magisterskie – магістратура.
Seminarium – семінар.
Warsztaty – майстер-класи, практичні заняття.
Kolokwium – колоквіум.
Wykład – лекція.
Nauczyciel, nauczycielka – вчитель, вчителька.
Wychowawca klasy (wychowawczyni klasy) – класний керівник.

Sprawdzian – контрольна робота; тест (відрізняється від «карткувки» тим, що є коротшим і має на меті перевірку знань учнів з останніх кількох тем).
Klasówka – контрольна робота; тест (перевірка знань з кількох тем або навіть розділів)..
Kartkówka – самостійна робота (триває макс. 20 хв.; мета – перевірка знань з останніх 2-х – 3-х уроків).
Rozprawka – твір-роздум.
Poprawka – перескладання (перездача).
Wypracowanie – творча робота (твір).
Sprawozdanie – звіт.
Zadanie domowe – домашнє завдання.
Wywiadówka (zebranie z rodzicami) – батьківські збори.
Dziennik elektroniczny (e-dziennik) – електронний журнал (щоденник).
Projekt – проєкт.
Test – тест.
Legitymacja szkolna – учнівський квиток (посвідчення).
Waga oceny – вага оцінки (наприклад, оцінка з контрольної роботи буде важливішою, ніж
оцінка за відповідь на уроці чи домашнє завдання).
Ocena proponowana – оцінка, яка пропонується.
Ocena końcowa – кінцева (підсумкова) оцінка.

Apel – «лінійка» ( шкільна урочистість).
Strój galowy – урочистий одяг.
Egzamin ustny – усний екзамен (іспит).
Egzamin pisemny – письмовий екзамен (іспит).
Akademik – гуртожиток.
Indeks – залікова книжка.
Ściąga (ściągawka) – шпаргалка.
Ferie zimowe – зимові канікули.
Wakacje – літні канікули.
Wagary – прогули.
Wycieczka klasowa – екскурсія (похід, поїздка) з класом.

Świetlica – група продовженого дня (приміщення).
Pokój nauczycielski – учительська.
Szatnia – гардеробна (роздягальня).
Korytarz – коридор.
Gabinet dyrektora – кабінет директора.
Sala gimnastyczna – спортзал.
Sala lekcyjna – кабінет; класна кімната.
Stołówka – їдальня.
Aula – актова зала; зала.
Gabinet pielęgniarki – медичний кабінет.
Toaleta – туалет.
Przerwa śniadaniowa/obiadowa – перерва для сніданку, обіду.
Boisko szkolne – шкільний спортивний майданчик, футбольне поле.
Plac zabaw – дитячий ігровий майданчик.
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna – психолого-педагогічна консультація.
Nieobecność – відсутність.
Usprawiedliwienie – пояснення (довідка), чому дитина не прийшла до школи.
Tablica – дошка.
Kreda – крейда.
Ścierka – ганчірка.
Ławka – парта.
Krzesło – стілець.
Dyżur – чергування.

Словничок підготувала Оксана Дубовик

Administrator of www.jpolski.info