www.polski.info - Польська мова. Матеріали до вивчення.
Граматика,  Словники PL-UA UA-PL

Основні поняття граматики, що використовуються при вивченні польської мови

Чи знайомі ви з основними термінами, які використовуються при вивченні польської мови? Якщо ви лише починаєте її вивчати, то граматична термінологія може здатися вам досить складною й непотрібною. Проте це не так.

Підтримати проект

Справа в тому, що ваш учитель, особливо носій мови, рано чи пізно буде змушений її застосовувати, адже використання основних термінів граматики є частиною навчального процесу. Наша публікація також має на меті допомогти тим українським дітям, які планують навчатися в польських школах чи вже навчаються і, відповідно, часто мають труднощі із розумінням деяких слів тощо. Саме тому ми сьогодні звернемо увагу на основні поняття граматики, що використовуються при вивченні польської мови. 

Терміни, що використовуються при вивченні польської мови

Głoski i litery – звуки і букви

samogłoska – голосний
spółgłoska – приголосний
akcent – наголос
sylaba – склад
wymiana głosek (oboczności, alternacja)  – чергування звуків

Części mowy – частини мови

a) оdmienne – змінні:
rzeczownik – іменник
czasownik – дієслово
przymiotnik – прикметник
liczebnik – числівник
zaimek – займенник
b) nieodmienne – незмінні:
przysłówek – прислівник
przyimek – прийменник
spójnik – сполучник
partykuła – частка
wykrzyknik – вигук

Rodzaj – рід

rodzaj męski – чоловічий рід
rodzaj żeński – жіночий рід
rodzaj nijaki – середній рід
rodzaj męskoosobowy – чоловічо-особовий рід
rodzaj niemęskoosobowy – нечоловічо-особовий рід

Liczba – число

liczba pojedyncza – однина
liczba mnoga – множина

Przypadki – відмінки

mianownik – називний
dopełniacz – родовий
celownik – давальний
biernik – знахідний
narzędnik – орудний
miejscownik – місцевий
wołacz – кличний

Czas – час

przeszły – минулий
teraźniejszy – теперішній
przyszły – майбутній

Aspekt – вид

aspekt niedokonany – недоконаний вид
aspekt dokonany – доконаний вид

Tryb – спосіб

tryb orzekający – дійсний спосіб
tryb rozkazujący – наказовий спосіб
tryb przypuszczający – умовний спосіб

Części zdania – члени речення

podmiot – підмет
orzeczenie – присудок
przydawka – означення
dopełnienie – додаток
okolicznik – обставина

Інші терміни й поняття

wyraz – слово
koniugacja – дієвідміна
osoba – особа
deklinacja – відміна
odmiana – відмінюванняб словозміна
rzeczownik żywotny – істота
rzeczownik nieżywotny – неістота
stopniowanie – ступені порівняння
strona czynna – активний стан
strona bierna – пасивний стан
strona zwrotna – зворотній стан
końcówka – закінчення
temat – основа
rdzeń – корінь
przedrostek – префікс
przyrostek – суфікс
bezokolicznik – неозначена форма дієслова, інфінітив
imiesłów przymiotnikowy – дієприкметник
imiesłów przysłówkowy – дієприслівник
rekcja – керування

 

Оксана Дубовик

Administrator of www.jpolski.info