• www.polski.info - Польська мова. Матеріали до вивчення.
    Граматика

    Зворотні дієслова і часточка się

    Зворотні дієслова (czasowniki zwrotne) в українській мові закінчуються на – ся/- сь (сміятися, вмиватися), а в польській будуються за допомогою дієслова й  займенника się , який  не змінюється за особами та пишеться окремо від дієслова. śmiać się (ja) śmieję się …